Myrtha Pool's

Firma ® jest wył±cznym przedstawicielem technologii Myrtha® w Polsce®
inżynieria basenowa

 

Kontakt


inżynieria basenowa
15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 66
tel: (085) 740 69 69
tel: (085) 743 20 52
kom: 0502545763
fax: (085) 740 69 00
e-mail: baseny@poczta.neostrada.pl