Myrtha Pool's

Firma ® jest wyłącznym przedstawicielem technologii Myrtha® w Polsce®
inżynieria basenowa

 

Wolna linia brzegowa (freeform)

Technologia Myrtha® umożliwia wykonywanie basenów z wolną linią brzegową (o dowolnych kształtach).

Minimalny promień dla paneli freeform wynosi 150cm.
Myrtha freeform realizowana jest w dwóch wariantach rynny przelewowej:
- standardowej z białym profilem PVC jako zakończenie i pochwyt,
- ceramicznej z ceramiczną kształtką basenową jako zakończenie i pochwyt.
Technologia Myrtha freeform to nieograniczone możliwości projektowe.

Myrtha Freeform /kształt niecki o miękkiej linii/ rynna przelewowa standard

Myrtha Freeform /kształt niecki o miękkiej linii/ rynna przelewowa ceramic 1